YEKA toplantısı gerçekleştirildi

Yenilenebilir enerji sektörünün tüm tarafları ETKB’da düzenlenen toplantıda YEKA çalışmaları hakkında bilgi ve görüşlerini paylaştılar

19 Temmuz 2016