Borusan EnBW

Borusan EnBW


Mevcut durum itibariyle, Borusan EnBW üretim portföyünün tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıdır. Bandırma Rüzgâr Enerjisi Santrali (60 MW), Yedigöl-Aksu Hidroelektrik Santrali (50 MW) ve Balabanlı Rüzgâr Enerjisi Santrali (50 MW) ile birlikte toplam işletmedeki kurulu güç 160 MW’tır.

Üretimler:

  • Yenilenebilir Enerji Santralleri

www.borusanenbw.com.tr