Bereket Enerji

Bereket Enerji


Bereket Enerji, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. İlk santralini Bereket adlı derenin üzerinde kuran firma adını buradan almıştır. Şirket elektrik üretmek için Türkiye’nin hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, linyit ve çöp gazı potansiyelini kullanmaktadır. Deneyimli personelinden ve yerli kaynaklardan yararlanan Bereket Enerji, kendi fizibilite raporlarını hazırlamakta ve kendi santrallerinin tasarım, inşaat, montaj ve işletimini kendisi üstlenmektedir. Bereket Enerji 2015 yılı sonu itibariyle, yaklaşık 1.800 MW kurulu güç kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır.

Üretimler:

1. Enerji Üretimi

• Hidroelektrik Enerji Santralları

• Rüzgar Enerji Santralları

• Güneş Enerji Santralları

• Jeotermal Enerji Santralı

• Çöpgazı Enerji Santralı

• Termik Elektrik Santralları

2. İmalat

• PV Güneş Panelleri(Solar PV Modules)

 

www.bereketenerji.com.tr