“Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” gerçekleştirildi

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 7 Temmuz 2017’de gerçekleştirildi.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 7 Temmuz 2017’de gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Türkiye güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek zorunda.”

Türkiye’nin enerji ihtiyacının %90’ından fazlasının dış kaynaklardan sağlandığını ifade eden Prof. Acar, Türkiye’nin günde ortalama 7.5 saat gün ışığından yararlanabilme potansiyeline sahip olduğunu ve bu potansiyeli değerlendirmek zorunda olduğunu söyledi. Prof. Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Konu hakkında şimdiye kadar pek de yol aldığımız söylenemez. Yatırım maliyetlerini bir kenarda tutarsak, minimum işletme maliyetiyle ve çevre dostu bir teknolojiyle enerji ihtiyacımızı güneş enerjisi teknolojileri sayesinde karşılamamız mümkün. Bu açıdan Çalıştay’ımızın politika yapıcı ve uygulayıcılara ışık tutacak ve performansımızın artırılmasına katkı sunacaktır.” dedi.

Prof. Acar ayrıca, Çalıştay’da enerji alanından Türkiye’de lisans ve lisansüstü düzeyde ders kitabı eksikliği gündeme gelmesine karşılık, TÜBA’nın konuyla ilgili yayın desteğini sağlamaya hazır olduğu bilgisini verdi.

ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zeyrek “Teknolojinin yanı sıra enerji politikalarının da masaya yatırılması çok önemli.”

Güneş enerjisinin çalışmalarının ODTÜ’de 1980’li yıllara değin uzanan bir hikayesi olduğunu söyleyen Prof. Zeyrek, konunun 35 yıldır ODTÜ gündeminde yer bulduğunun altını çizdi ve “TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nun ilk çalışmalarından “Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli”nin ODTÜ’de gerçekleştirilmesi bizim açımızdan fazlasıyla onur verici. Teknolojinin yanı sıra enerji politikalarının da masaya yatırılması çok önemli.” dedi.

ODTÜ olarak 10 yıldır GÜNAM isimli çok önemli bir merkeze sahip olduklarını dile getiren Prof. Mehmet Zeyrek, GÜNAM’ın verimlilik çağında teknolojiye fırsatlar sunduğunu vurguladı ve GÜNAM’ın sadece Ar-Ge yapmadığını, artık fotovoltaik konusunda çok önemli teknolojileri yakalamak üzere çalıştığını söyledi. ODTÜ Kıbrıs Kampusu’nde son bir buçuk yıldır fotovoltaik teknolojiyle çalışan, enerji santralinin Kampus’un %20 enerjisini karşıladığı bilgisini verdi ve Ankara’da da yapmayı planladıklarını ifade etti.

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Bilim ve teknolojide gerekli katkıyı sağlamak ve ülkemizde faydalı olabilecek çözüm politikaları oluşturmak konusunda TÜBA’nın sorumluluğu çok büyük.”

Türkiye’nin en önemli problemlerinden birinin enerji olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Prof. Dinçer, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu olarak, düzenlenen çalıştaylar konusunda en önemli motivasyonlarının konu hakkında sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyledi ve “Türkiye’nin en büyük cari açığını oluşturan kalemlerden biri enerjidir. İthalatımız 307.4 milyar dolar ve yaklaşık 70 milyar dolar enerji ve enerji kalemlerine gidiyor. Enerji bilim ve teknolojileri boyutunda da inanılmaz hızlı değişimler söz konusu; hem bilim ve teknolojide gerekli katkıyı sağlamak hem de ülkemizde faydalı olabilecek çözüm politikaları oluşturmak konusunda TÜBA’nın sorumluluğu çok büyük. Bu bağlamda Akademi, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi platformlarını oluşturmak üzere “Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli”ni düzenledi. Dolayısıyla bizler sorumluluğumuzun farkındayız. TÜBA Başkanımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu ve bundan sonraki çalışmalarımızın ardından ortaya çıkan sonuçlara yönelik raporlarımızı hazırlayacağız ve diğer arklı yayınlarımızla enerji politikalarına katkı sağlayacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Acar, gayretlerinden dolayı TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Raşit Turan’a plaket takdim etti.

İki oturum ve iki panel katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in başkanlığını yaptığı ilk oturumda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Dr. Hilmi Güler “Türkiye’nin Enerji Politikaları”, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sabahattin Öz, ODTÜ GÜNAM Müdürü Prof. Dr. Raşit Turan “Güneş Enerjisi Yatırım ve Ar-Ge Perspektifleri” ve Plurawatt Genel Müdürü Mehmet İzzet Özaydın “Türkiye PV Sanayisinin Gelişimi ve Sorunları” adlı sunumlarını gerçekleştirdiler.

“Güneş Enerjisi, Türkiye’nin Politikaları ve Stratejisi” adlı ilk panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Arif Hepbaşlı üstlendi. Panel’de GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, Zorlu Solar Direktörü Evren Evcit, GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, ODTÜ GÜNAM Müdürü Prof. Dr. Raşit Turan, Solarturk Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Elektrik Piyasası Daire Başkanı Hacı Ali Ulutaş yer aldı.

Öğleden sonra gerçekleşen “PV Projeleri ve Kritik Teknolojiler” adlı ikinci oturumun başkanlığını TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz yürüttü. Oturumda; TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve 2015 yılı Uluslararası TÜBA Akademi Ödülü sahibi Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi “Türkiye’nin Geleceği ve Bağımsızlığı: Güneş Enerjisi”, Hanwha Q-Cell R&D Department Dr. Daniel Jw Joeng “Q-Cell Technology Perspective”, TÜBİTAK-MAM’dan Abdullah NADAR “MİLGES Pojesi ve YE-KA Süreçleri”, Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Güneş Yakıtları”, Harran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Yeşilata “Güneş Enerjili Isıtma ve Soğutmada Yenilikçi Uygulamalar” hakkında konuştu.

“Çatı Uygulamaları, Mevzuat ve Teknik Zorluklar” adlı ikinci panelin moderatörlüğünü ise TÜBA Enerji çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli yaptı. Panele; Sabahattin Öz, Başarı Enerji Genel Müdürü Ümit Nuri Şen, GÜNDER Başkan Yardımcısı Nazım Yavuz ve Prof. Dr. Bülent Yeşilata katıldı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinden bilim insanları ile bakanlıklardan, çeşitli şirket ve derneklerden yöneticilerin yer aldığı oturum ve paneller soruların ardından, Çalıştay özeti ve değerlendirmesiyle sona erdi. Programın sonunda tüm katılımcılar için GÜNAM’a teknik gezi düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER